Dřevař logo
Představenstvo akciové společnosti Dřevař a.s.,

se sídlem Františka Diviše 984, Praha 10 – Uhříněves, IČ: 25875850, zapsané v OR vedené Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 15896DŘEVAŘ a.s., Františka Diviše 984, 104 00 Praha 10 - Uhříněves, TEL.: 271 017 111 FAX: 267 710 610

BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB Olomouc, Č. ÚČTU: 209751593/0300, IČO: 25875850, DIČ: CZ25875850